Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.vedr.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie
Vedr streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Vedr niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vedr aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Vedr en de gebruiker van de website ontstaan

 

E-mail
Vedr garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Vedr te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Onderhoud

Wij geven 1 jaar gratis onderhoud aan uw website na de oplevering. Hiermee willen wij garanderen dat de door ons opgeleverde website kwalitatief in orde is. Mochten er toch bugs optreden, verhelpen wij die.

Wilt u kleine aanpassingen, zoals een andere tekst of bijvoorbeeld een andere afbeelding, dan doen wij dit ook voor u.

Dit valt onder onze regelgeving 1. Dit gaat altijd in overleg met ons, soms kan een kleine aanpassing grote veranderingen met zich mee brengen waardoor dit niet gaat.

Dit valt onder onze regelgeving 2. Als dit het geval is, gaan wij samen met u kijken wat mogelijk is en wat we voor tarief zouden rekenen. Dit is dan vrijblijvend. Ook dit vervalt na de 1 jaar gratis onderhoud. Wilt u deze service nog steeds behouden na uw gratis jaar, vragen wij hier 50 euro per jaar voor. Dan doen wij zaken die onder regelgeving 1. vallen voor u. Let op, regelgeving 2. valt hier niet onder.

 

Hosting

De abonnement kosten zijn vast. Als u maandelijks betaald is deze maandelijks opzegbaar. Als u gebruik heeft gemaakt van het voordelige jaarlijkse aanbod, is deze niet opzegbaar tot het einde van de looptijd.

Wat gebeurd er wanneer u uw abonnement opzegt?
Wij zullen geen kosten meer verrekenen en aan het einde van de maand zal uw website offline staan. Wij sturen de bestanden van uw website op en zorgen dat u de verhuistoken ontvangt om uw domein over te zetten naar een andere host indien u dit wenst.

 

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Vedr heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Vedr aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Vedr zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Vedr daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Durf jij het avontuur aan te gaan?

Ik stem ermee in dat deze website mijn ingediende informatie opslaat, zodat mijn aanvraag behandeld kan worden.

Telefoon:
Jarno: +31 639089284
Joey: +31 627206897

E-mail:
info@vedr.nl

Locatie:
Zeeland, Nederland

KVK: 81787901
BTW: NL862220117B01

 

 

KVK: 81787901
BTW: NL862220117B01